Kjøpsvilkår

AdvisorWest

morgendagens løsninger

Vilkår og betingelser for salg og levering for AdvisorWest


1. Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for salg gjelder for alle prosjekter, salg og kommer i tillegg til skriftlig avtalt mellom partene.

Produkter som AdvisorWest selger som forhandler for andre produsenter, har normalt andre kjøpsvilkår.


2. Definisjoner

Kunde betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller tjenester / produkter fra AdvisorWest.

Ved kjøp av produkter gjelder egne betingelser fra produsent.


3. Priser og betalingsbetingelser

Avtalt leverings pris forutsetter all nødvendig dokumentasjon levert og opplyst til AdvisorWest ved oppstart, dette inkluderer informasjon som er av betydning i byggesaken, her har kunde opplysningsplikt. Om denne informasjoner ikke blir meddelt AdvisorWest forbeholder vi oss retten til å fakturere for dokumentert ekstra arbeid til veiledende timepris.

Tibud er gitt på grunnlag av kontinuitet i arbeidet, kunder som stopper arbeidet vil bli fakturert ekstra kostnad / timer ved oppstart.

Prosjekter som blir forsinket / stoppet av kunde av forskjellige årsaker vil uavhengig av årsak bli fakturert totalbeløpet seinest 14 dager etter stopp i arbeid.

Prosjekter som går til inkasso vil ikke bli startet opp før ny avtale, AdvisorWest forbeholder seg retten til å ikke utføre rest arbeid og nye oppdrag for aktuelle kunde. Innbetalte beløp / fakura vil ikke bli tilbakebetalt, ved avslutting av prosjekt.

Når vi har levert ansvarsrett vil dette automatisk med føre at vi trekker ansvaret, varsel vil / kan bli sendt aktuelle kommune uten videre varsel til kunde. Alt fremtidig arbeid blir kun utført ved forskuddsbetaling.

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Frakt belastes separat.

Kommunale gebyrer er aldri inkludert i prisen fra AdvisorWest.

Betaling normalt med forfall innen 10 (ti) dager, med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref.

Den Norske Lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkasso avgifter vil bli belastet kunden.4. Retningslinjer for bearbeiding av tegninger

Våre kunder er ansvarlig for at rettigheter blir klarert i henhold til den norske åndsverkloven og at andre regler i henhold til norsk lov er fulgt ved redigering av materialet ved hjelp av AdvisorWest.

Kunden vil alltid være ansvarlig for at overnevnte er lovlig og avklart.


5. Personvern

AdvisorWest behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med oppdrag, vil kunde bilder og filer lagres på våre produksjonsservere, med mindre annet er avtalt skriftlig.


6. Feil og mangler i leveransen. Klager og ansvar

AdvisorWest er ansvarlig for feil eller mangler ved levering forårsaket av AdvisorWest. Dette gjelder også dersom leveransen ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt eller kunden har blitt sendt feil elementer.

Reklamasjon må gjøres så snart som mulig og senest innen 7 (syv) dager etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. For private innkjøp gjelder bestemmelsene i den Norske Kjøpsloven. AdvisorWest kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. AdvisorWest sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av slike instrukser blir fulgt.

AdvisorWest ansvar for feil eller mangler i leveransen eller forsinkelser utover avtalt dato for levering (avsnitt 8) er begrenset til 50 % av fakturaverdien av oppdraget. AdvisorWest er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. AdvisorWest sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den pris som er avtalt for leveransen.

AdvisorWest ansvar for innsendt materiale for redigering mm er begrenset til materialenes produksjonskostnader. Hvis du som kunde sender inn materiale / dokumenter av spesielt høy verdi eller affeksjonsverdi, må kunden selv sørge for forsikring for å dekke verdien av materialet.


7. Angrerett for private kjøp

AdvisorWest leverer tjenester som er utarbeidet spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre». Derfor gjelder ingen normal angrerett for disse tjenestene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for kostnadene som påløper som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. Angrerettloven. Mellom bedrifter, gjelder ikke angrerett.

Produkter som AdvisorWest selger som forhandler for produsenter har egne spesifike vilkår, disse vilkårene finnes på produsenten sin hjemme side.


8. Regler for retur av defekte varer

Defekte dokumenter må returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Returer må avtales på forhånd med AdvisorWest som produktet ble levert fra. AdvisorWest vil håndtere forespørsel om retur innen 2 (to) virkedager etter å ha mottatt klagen.

Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer, som kunden tydelig må markere varene med før de sendes til AdvisorWest. Retur er på kundens regning med mindre annet er avtalt.

Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen så langt som praktisk mulig. Varene som returneres må likevel være forsvarlig pakket.


9. Leveringstid

AdvisorWest vil spesifisere ofte en forventet leveringstid for tjenestene sine  ved bekreftelse av ordren / oppdraget. Levering / frakt kommer i tillegg.

Avtalt leverings tid forutsetter all nødvendig dokumentasjon levert til AdvisorWest ved oppstart.

Prosjekter som blir forsinket / stoppet av kunde av forskjellige årsaker vil uavhengig av årsak få forlenget leveringstid, ny leveringstid estimeres i hvert enkelt prosjekt.

Oppgitte leveringsdatoer / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale. For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.10. Kvittering og bekreftelse av ordre

En ordre er bindende for AdvisorWest og kunden når kunden skriftlig eller muntlig bestilling er mottatt og AdvisorWest har bekreftet bestillingen.


11. Shipping

AdvisorWest velger normalt den billigste metoden for levering, vanligvis via vår egen budtjeneste eller Posten. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen.

For private innkjøp, blir varene sendt i oppkrav på kundens regning. Varer betalt for på forhånd av kortet sendes ved hjelp av "Norgespakken" (Postens pakketjeneste), forutsatt at pakketypen gjør det praktisk mulig.


12. Overføring av risiko

Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til levering. Dersom leveringen er laget av AdvisorWest egen budtjeneste, går risikoen til kunden i øyeblikket kunden registrerer for å bekrefte mottak av varen.


13. Sentral Godkjenning / Ansvarsrett

AdvisorWest Waardal har i dag Sentral godkjenning, se dokument på hjemmesiden.


14. Salgspant & Rettigheter

AdvisorWest har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av Den Norske Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges eller sendes før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.

Tegninger og dokumenter levert av AdvisorWest er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke. Ulovlige kopier regnes som brudd på opphavsretten og er straffbart.Tegninger skal kun brukes på avtalt eiendom.


15. Kvalitetsgaranti

Alle ordrer blir produsert i samsvar med AdvisorWest sine høye standarder for kvalitet. Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:

- Feil i kundens doumenter, tegninger, opplysninger gitt for oppstart prosjekt etc.

- Dårlig oppløsning eller kvalitet på dokumenter / tegninger.

- Bestilling av feil produkt, produkttype, etc.

- Tap av data hvis en CD / DVD er skadet, etc.

- Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold

Hvis kravene er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med de godkjente krav.

Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte AdvisorWest ; ref. § 6.


16. Byggesøknader

AdvisorWest kan aldri forskuttere en godkjenning på søknader, her ligger alltid den økonomiske risiko på kunden.


17. Gebyrer

Kunden / Tiltakhaver er alltid ansvarlig for gebyrer mot kommune / stat i forbindelsen med søknader og ankesaker.


18. Tvister. verneting

Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Bergen tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.


Revidert 01.01.2018

AdvisorWest består i dag av 2 firma

 

AdvisorWest AS Org nr 819882932 mva

&

AdvisorWest Waardal Org nr 913300610 mva

(Sentralt Godkjent)

 

Storebotn 57A

5309 Kleppestø

Norway

Åpningstider

Man - Fre 08.00 - 16.00

Byggesaksvakten bare etter avtale

Man - Fre 17.00 - 21.00

 

+47  40 58 38 38

 

post@advisorwest.no

Copyright © All Rights Reserved