Byggesøknad

AdvisorWest

morgendagens løsninger

BYGGESØKNADER


Prosessen rundt byggesøknader kan være både vanskelig og tidkrevende.

Derfor velger mange å overlate dette arbeidet til erfarne.

La din byggesøknad bli håndtert av erfarne !


Et av AdvisorWest sine kjerneområder er utfylling av byggesøknader for private og proffkunder.


Vi har spesialisert oss på utforming av byggesøknader for småhusbebyggelse. Det vil si at vi fyller ut søknader for eneboliger, flermannsboliger, garasjer, hytter, påbygg, tilbygg ol.


En byggesøknad er et formelt krav dersom du ønsker å oppføre bygning, tilbygg eller påbygg. I utgangspunktet kreves det søknad også for rivning og fasadeendring av eksisterende bygg. De formelle kravene kan noen ganger virke vanskelige og vi tilbyr derfor å fylle ut din byggesøknad.


Ved å la Advisorwest stå for utformingen av din byggesøknad legger du grunnlaget for en god håndtering av saken din.

 Kommunene setter pris på godt utformede byggesøknader og dette kan være med på å korte ned saksbehandlingstiden og dermed øke forutsigbarheten for ditt prosjekt.


Dersom byggesøknaden din krever ansvarlig søker kan AdvisorWest tilby dette sammen med samarbeidspartner.

Typiske byggesøknader AdvisorWest jobber med:

  


 Hus - Hytte - Garasje - Nøst - Boder - Tilbygg - Påbygg - Forstøtningsmur - Utslippstillatelse - Renseanlegg hus & hytte

Behandlingstid byggesøknad


Kommunens behandlingstid på byggesøknaden avhenger av flere forhold. Som hovedregel fins to tidsfrister: 3 uker og 12 uker.

AdvisorWest består i dag av 2 firma

 

AdvisorWest AS Org nr 819882932 mva

&

AdvisorWest Waardal Org nr 913300610 mva

(Sentralt Godkjent)

 

Storebotn 57A

5309 Kleppestø

Norway

Åpningstider

Man - Fre 08.00 - 16.00

Byggesaksvakten bare etter avtale

Man - Fre 17.00 - 21.00

 

+47  40 58 38 38

 

post@advisorwest.no

Copyright © All Rights Reserved