Hjem

AdvisorWest

morgendagens løsninger

AdvisorWest er leverandør innenfor byggesaker og miljø, vi benytter en helhetlig tilnærming når vi leverer byggesøknader, tegnetjenester, rådgivningtjenester og miljøprodukter til bedrifter & privatpersoner

 

 

Hus - Hytte - Garasje - Naust - Boder - Tilbygg - Påbygg - Forstøtningsmur - Utslippstillatelse - Renseanlegg

 

 

 

Vi er genuint engasjert i våre kunders ønsker og behov

BYGGESØKNADER

 

Prosessen rundt byggesøknader kan være både vanskelig og tidkrevende.

Derfor velger mange å overlate dette arbeidet til erfarne.

 

 

 

TEGNETJENESTER

 

Korrekte tegninger er helt nødvendig i en byggesøknad.

Vi er allsidige og har god erfaring med kreative løsninger.

 

 

 

 

 

RÅDGIVNING

 

Har du bygget eller ønsker du bygge ?

Har du kjøpt en eiendom uten at alle utførte tiltak er godkjent ?

Har du fått varsel fra kommune ?

 

MILJØPRODUKTER

 

Minirenseanlegg, gråvannsanlegg eller forbrenningstoalett.

Er meget miljøvennlige alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke har kommunalt avløp.

 

 

 

 

AdvisorWest er salgsrepresentant for Finske Tømmerhus og Hytter på Vestlandet.

 

(Trykk på logo for mere informasjon eller ta direkte kontakt med oss)

KVALITETSYSTEM & HMS

Vi har valgt å bruke Holte som er en av Norges ledende leverandører på programvare og deres web-basert styringssystem.

Det ivaretar myndighetenes krav til Internkontroll, HMS i prosjekt og kvalitetssikring.

 

Dette gir trygghet til våre kunder

IDÈ & UTFORDRING

 

Kunden sine ønsker og ideèr.

FÅ DET PÅ PAPIRET

 

Vi jobber tett på våre kunder for at sluttresultatet skal være som ønsket og innenfor gjeldene regler.

ARBEIDSPROSESSEN

 

Vi følger opp saken og holder kunden orientert underveis i prosessen

 

LEVERINGSTID

 

Vi er opptatt av det faktum at tid er viktig for kundene våre, derfor er det også noe av det aller viktigste for oss som

leverandør

 

Vi leverer til avtalt tid !

KOSTNADER

 

Kundene våre står fritt til å velge arbeid utført med pris pr time eller

med forhåndsavtalt fastpris

.

 

Vi leverer til avtalt pris !

FERDIG PROSJEKT

 

AdvisorWest har lang erfaring og

fornøyde kunder i hele Norge.

 

 

 

Vi leverer kvalitet !

AdvisorWest består i dag av 2 firma

 

AdvisorWest AS Org nr 819882932 mva

&

AdvisorWest Waardal Org nr 913300610 mva

(Sentralt Godkjent)

 

Florvågvegen 109

5305 Florvåg

Norway

Åpningstider

Man - Fre 08.00 - 16.00

Byggesaksvakten bare etter avtale

Man - Fre 17.00 - 21.00

 

+47 40 58 38 38

 

post@advisorwest.no

Copyright © All Rights Reserved